Vlajky měst České republiky
Moravskoslezský kraj - přehled vlajek a symbolů měst České republiky

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je část ČR, která se nalézá na severovýchodě u hranic s Polskem a Slovenskem. Jedná se o hornatou oblast, nížiny se vyskytují pouze v okolí nejvýznamnější řeky kraje, Odry. Hlavním městem kraje je třetí největší město České republiky, Ostrava. Kraj je tvořen původními šesti okresy, mezi kraji má třetí nejvyšší počet obyvatel a druhou nejvyšší hustotu osídlení. Nachází se zde víc než 300 obcí. Jedná se o průmyslovou oblast s nejvyšším znečištěním životního prostředí v ČR.

Jak vypadá vlajka Moravskoslezského kraje?

Moravskoslezský kraj má své symboly – logo, znak a vlajku. Vlajka Moravskoslezského kraje má čtyři pole. Obrázek slezské orlice se nachází ve žlutém poli, v modrém je bílý kůň se žlutou růží. Obrázek moravské orlice je umístěn v dalším modrém poli. Zvláštností je kombinace dolního pole s bílým, červeným a modrým pruhem s polovinou orlice ve žluté barvě. Orlice má červenou zbroj, modrý pruh je širší než zbylé dva.

Pestré a přitažlivé jsou i vlajky některých měst a bývalých okresů. Tyto komunální symboly často obsahují i obrázky znaků měst. Vlajka statutárního města Ostrava je součástí vlajky kraje. Jedná se o modré pozadí s obrázkem bílého osedlaného koně ve skoku. Kůň má červenou pokrývku a na ní zlaté sedlo. Za hlavou koně se nachází pětilistá zlatá růže. Stejně vypadá i městský znak tohoto statutárního, průmyslového i univerzitního města s dlouhou hornickou a hutnickou tradicí. Ostrava je proslulá také nejrůznějšími kulturními a sportovními akcemi.

Opava je významným statutárním městem Moravskoslezského kraje. Leží na řece Opavě, historicky patřila jak ke Slezsku, tak k Moravě. Je důležitým železničním uzlem a sídlem Slezské univerzity. Komunálními symboly jsou městský znak a vlajka města. Ta se skládá z červeného a bílého pruhu s obrázkem městského znaku ve tvaru štítu s polovinou stříbrné orlice a třemi červenými krokvemi obrácenými vzhůru.

Výčet měst (vlajek) není kompletní. Nachází se zde pouze vybraná města ke kterým se podařilo získat obrázek vlajky ve vysokém rozlišení. Pokud chcete přidat vlajku města zde neuvedeného, zašlete soubor ve vektorovém formátu svg na kontaktní email. Jednotlivé vlajky mohou být nepřesné (například po stránce použitých odstínů barev, proporcí apod.) nebo neaktuální. Kompletní seznam vlajek českých měst naleznete v Registru komunální symbolů (REKOS).

Klíčová slova: obrázky, Komunální symbol, Moravskoslezský kraj, Městys, wallpaper, Města České republiky, svg, Obec, na web, Obrázky praporů měst ČR, vlaječky, Měst a obce České republiky a jejich komunální symboly, k vytisknutí, Přehled vlajek a komunálních symbolů obcí České republiky, prapory, Vlajky českých měst, rozměry, Městské prapory, zástavy, komunální symboly, Moravskoslezský kraj, Město, vexilologie, Rekos